Tapasbar 't Schuitje
Schuithaven 6, 4301HC, Zierikzee
0111-450033

Geopend:

Di & Woe v.a. 17:00u
Do t/m Zat v.a. 12:00u
Zondag v.a. 17:00u
Keuken geopend tot
21:30u
Reserveer hier

Tapasbar 't Schuitje Disclaimer

ALGEMEEN

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.schuitjezierikzee.nl en op alle websites die naar deze website zijn doorgelinkt. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.
GEBRUIK VAN DE TAPASBAR 'T SCHUITJE WEBSITE

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Tapasbar 't Schuitje zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Tapasbar 't Schuitje niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Tapasbar 't Schuitje garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Tapasbar 't Schuitje wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
INFORMATIE VAN DERDEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN

Wanneer Tapasbar 't Schuitje links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet automatisch dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Tapasbar 't Schuitje worden aanbevolen. Tapasbar 't Schuitje aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Tapasbar 't Schuitje niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
INFORMATIE GEBRUIKEN

Tapasbar 't Schuitje behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tapasbar 't Schuitje of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.
WIJZIGINGEN

Tapasbar 't Schuitje behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.